homeDNA is onderdeel van ECI Software Solutions
Sluiten
Nieuws en updates placeholder

Veiligheid op de bouwplaats voor optimale bescherming én resultaten

15 november 2018

Veiligheid is de laatste jaren steeds meer een speerpunt geworden in de bouwwereld. Terecht, want aandacht en oog voor veilig werken beschermt medewerkers en externe partners tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit is wellicht de belangrijkste reden om in te zetten op veiligheid, maar zeker niet de enige. Onveilige situaties kunnen vertraging veroorzaken van het bouwproces en ook afbreuk doen aan de bouwkwaliteit. Redenen genoeg dus, om in te zetten op verbetering en bewaking van de veiligheid van de bouwplaats van je projecten.

Veiligheid als speerpunt in homeDNA

Veiligheid op de bouwplaats is een belangrijk onderdeel van onze module Bouwkwaliteit, de Bouwkwaliteit App en voor renovaties, de module Groot Onderhoud. Maar hoe helpt homeDNA je hiermee?

Voorbereiden
Veiligheid op de bouwplaats valt of staat met een goede voorbereiding. Door checklijsten te maken voor al je projecten, kun je als uitvoerder of andere verantwoordelijke al voor de start van bepaalde werkzaamheden nagaan of aan alle randvoorwaarden voor veilig werken is voldaan. Denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van de bouwhekken, de inrichting van het bouwterrein, de begaanbaarheid en vluchtwegen. In iedere fase zijn er weer nieuwe aandachtspunten. Je kunt verschillende checklijsten voor veiligheid en arbo opstellen in alle fases. Bovendien kun je standaard checklijsten ook weer per project aanpassen. De checklijsten zijn zichtbaar in de app en in homeDNA zelf.

Signaleren
Signaleren van een mogelijk onveilige situatie doe je heel eenvoudig aan de hand van een checklijst, maar ook door het maken van een melding. Een veiligheidsmelding kan naar de verantwoordelijke persoon worden verzonden, die na het oplossen ook weer de melding kan terugkoppelen aan de melder. Ook leveranciers/onderaannemers hebben hun eigen rol en inlog, zodat je hen actief kan betrekken bij het garanderen van de veiligheid.

Controleren
Meldingen die langere tijd openstaan worden opgevolgd met automatische reminders aan de verantwoordelijke. Zo bevorder je een snelle oplossing van potentieel onveilige situaties. Ook kun je, door de checklijsten regelmatig opnieuw te doorlopen, voorkomen dat je onveilige situaties die tijdens de werkzaamheden ontstaan over het hoofd ziet.

Evalueren
Zowel de checklijsten als de meldingen zijn te evalueren door middel van inzichtelijke rapportages. De opgeslagen gegevens in de webomgeving en de heldere weergaven maken het mogelijk om projectmatig én projectoverstijgend te monitoren en te evalueren. Met deze gegevens kun je actief sturen op verbetering, en je medewerkers en externe partijen actief betrekken bij dit proces.

Meer weten over veiligheid op de bouwplaats?

Meer weten over het werken aan een veilige bouwplaats met homeDNA? Of ben je al gebruiker, maar wil je meer weten over het inrichten en actief sturen op veiligheid met ons systeem? We helpen je graag. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Contact

ECI | HomeDNA
Philipsstraat 9
3833 LC Leusden
Telefoon: 0318-548648
E-mail: info@homedna.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier uw e-mailadres achter.