homeDNA is onderdeel van ECI Software Solutions
Sluiten

Bouwkwaliteit

laptop placeholder
Voorbeeld interface homeDNA software
Interface Bestellingen | homeDNA
Online Woningdossier
Interface Document Toevoegen | homeDNA
Online Woningdossier
Te koppelen met:
plug-1
plug-2

Kwaliteit bewaken, controleren en evalueren op een wijze die werkt voor alle betrokkenen bij een project: de module Bouwkwaliteit maakt het mogelijk. Met de slimme, gebruiksvriendelijke Bouwkwaliteit software en app werk je prettig, efficiënt en effectief aan het behouden, verbeteren en controleren van de kwaliteit van bouw- en renovatieprojecten. Zeker nu homeDNA als eerste externe partij een volledige koppeling biedt met het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument. Met als resultaat een as-built dossier op project- en woningniveau en een digitaal consumentendossier voor de koper.

De betrokkenheid en toerusting van je eigen medewerkers en partners is belangrijker dan ooit. Benieuwd hoe je succesvol kunt blijven op het gebied van bouwkwaliteit?

Bekijk de whitepaper

Product functie 1 | homeDNA

Kwaliteit en veiligheid borgen en controleren.

Product functie 2 | homeDNA

Opbouw as-built dossier en digitaal consumentendossier

Product functie 3 | homeDNA

Inzicht in faalkosten en verbeterpunten

Bouwkwaliteit en veiligheid structureel bewaken, borgen en evalueren

Wanneer je structureel aan de slag wilt met het bewaken en verbeteren van kwaliteit en veiligheid is het van groot belang dat alle betrokkenen hier aan kunnen bijdragen. In onze Bouwkwaliteit software zien medewerkers én partners de informatie die voor hen van belang is en kunnen zij deelnemen aan de totaalprestatie. Nieuwe informatie wordt direct opgeslagen en toegevoegd aan het overkoepelende systeem. Naast het online platform bestaat de module uit handige, volledig geïntegreerde apps (voor Apple én Android). De intuïtieve interfaces van de apps en het systeem zorgen ervoor dat zowel binnen- als buitendienst snel aan de slag kunnen.

Goed voorbereid op toekomstige richtlijnen

Met de module Bouwkwaliteit creëer je een deel van het as built-dossier en digitaal consumentendossier. Zo ben je als organisatie goed voorbereid op de huidige en toekomstige richtlijnen voor kwaliteitsborging. Wij helpen bij de implementatie, verzorgen heldere instructies en staan voor alle gebruikers klaar bij vragen.

Alles digitaal beschikbaar

Met apps en checklijsten die zich voeden vanuit een centraal dossier, stroomlijn je de werkzaamheden, toetsmomenten en samenwerking van eigen vakmensen, uitvoerders, onderaannemers en zowel interne als externe borgers. Ook maken deze checklijsten en meldingen intensieve controle op de veiligheid van de bouwplaats zelf en het personeel mogelijk. Doordat de juiste tekeningen digitaal beschikbaar zijn, is voor alle betrokkenen duidelijk wat er exact gerealiseerd dient te worden. Ook leveranciers en onderaannemers kunnen actief worden betrokken bij het monitoren van de kwaliteit van hun producten en (montage-)werkzaamheden.

Gebruikersgroepen

Door te werken met specifieke gebruikersgroepen (uitvoerder, interne borger, externe borger, onderaannemer) zie je als gebruiker direct de informatie die voor jou belangrijk is. Gebruikersgroepen hebben hun eigen rechten en verantwoordelijkheden: dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te regelen dat alleen specifieke interne of zelfs externe borgers bepaalde geconstateerde punten kunnen afmelden. Kwaliteitsmeldingen kunnen pas na adequate afhandeling en controle van een verantwoordelijke worden goedgekeurd.

Geen administratieve druk

Met slimme, laagdrempelige oplossingen hoeft een systeem voor het bewaken van de kwaliteit niet te leiden tot meer administratieve druk voor de organisatie. Het gebruikmaken van instrumenten die op interne en externe processen anticiperen, faciliteert zowel klantcontact, “lean” werken als een naadloze dossiervorming voor interne en externe kwaliteitsbewaking.

Volledige koppeling

Wij zijn de eerste externe partij die een volledige koppeling heeft met het veelgebruikte Woningborg Kwaliteitsborging Instrument. Een van de grootste winstpunten van de unieke koppeling is dat gebruikers van Woningborg Toetsing & Toezicht meteen de controlepunten in homeDNA zien, inclusief de uitvoerdatum. Vervolgens is het alleen nog een kwestie van invullen. De ingevulde gegevens gaan namelijk automatisch terug. Tevens faciliteert communicatie en uitwisseling van gegevens via één helder platform de mogelijkheid om te rapporteren en te evalueren in de hele keten, en zo te sturen op verbetering.

Kwaliteit en veiligheid
Digitaal opleveren
Ketensamenwerking
Ketenanalyse
Bekijk andere modules
laptop
Interface module Bouwkwaliteit kwaliteit meldingen | homeDNAKwaliteit meldingen | homeDNA
Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid borgen en evalueren

Dankzij een centraal dossier en handige apps kun je alle werkzaamheden, toetsmomenten en samenwerkingsverbanden stroomlijnen. Checklijsten en meldingen maken een intensieve controle op de kwaliteit van het bouwproces mogelijk. Via de ingebouwde koppeling met Woningborg ben je ook meteen klaar voor de wet Kwaliteitsborging.

De digitale beschikbaarheid van de juiste tekeningen voor alle betrokkenen maakt duidelijk wat er exact gerealiseerd dient te worden. Medewerkers en interne en externe borgers kunnen met de Bouwkwaliteit App snel een melding maken van een veiligheids- of kwaliteitsissue en/of op vooraf vastgestelde toetsmomenten een checklijst invullen. Het is zelfs mogelijk om checklijsten van externe borgers in te laden via een koppeling. Meldingen kunnen nauwkeurig worden gelokaliseerd op de plattegrond, voorzien van categorie, foto en omschrijving. Vervolgens kunnen meldingen worden doorgezet naar een intern verantwoordelijke of een leverancier/onderaannemer. Ook leveranciers en onderaannemers kunnen actief worden betrokken bij het monitoren van de kwaliteit van hun producten en (montage-)werkzaamheden.

Lijn doodle met pijl Label lees meer Label lees minder
Bekijk andere modules
laptop
Voorbeeld interface homeDNA softwareInterface Bestellingen | homeDNAOnline WoningdossierInterface Document Toevoegen | homeDNAOnline Woningdossier
Digitaal opleveren

Digitaal opleveren en voorschouwen

Met de digitale opleverfunctie worden alle gegevens direct gedocumenteerd. Zo is het proces-verbaal direct beschikbaar voor alle bevoegde en betrokken medewerkers, en voor kopers/eindgebruikers in hun eigen woningdossier. Na oplevering beschikken de kopers over een volledig digitaal consumentendossier.

Kopers/eindgebruikers kunnen eventueel een voorschouw van hun woning of ander pand verrichten met de Voorschouw App en de voortgang van de voorschouwpunten volgen in hun woningdossier. Wanneer deze punten verholpen zijn, kan de oplevering ingepland worden. Bij de oplevering zijn de vragen in de formulieren toegespitst op het woningtype: koop-, huur- of renovatiewoning. Een waarborgcertificaatnummer kan vooraf worden ingevuld, maar ook tijdens de oplevering nog worden toegevoegd. In ieder opleverformulier is er een PDF-versie van de meterkastlijst van het bouwnummer beschikbaar. Ook kunnen de actuele meterstanden worden ingevoerd. Vervolgens kunnen de vragen van het opleverformulier doorlopen worden met de koper, huurder of de vertegenwoordiger van de organisatie aan wie de woning opgeleverd wordt. Wanneer een vraag als negatief moet worden beantwoord, kan er direct een melding worden toegevoegd als opleverpunt. Documenten en sleutels die verstrekt worden, kunnen ook gedocumenteerd worden in het opleverformulier. Wanneer alles correct is ingevuld, kunnen de betrokkenen het opleverformulier ondertekenen en afronden. Er wordt direct een proces verbaal van oplevering gegenereerd, en de koper krijgt een afschrift in zijn of haar woningdossier.

Lijn doodle met pijl Label lees meer Label lees minder
Bekijk andere modules
laptop
Voorbeeld interface homeDNA softwareInterface Bestellingen | homeDNAOnline WoningdossierInterface Document Toevoegen | homeDNAOnline Woningdossier
Ketensamenwerking

Naadloos samenwerken met onderaannemers en leveranciers

Onderaannemers en leveranciers kunnen inloggen in een werkomgeving met eigen rechten. Slimme apps zorgen voor een efficiënte en laagdrempelige communicatie met de partners op ieder project.

Meldingen die tijdens de bouw worden gemeld, kunnen via de apps en het online systeem worden doorgezet naar een onderaannemer of een leverancier. De verantwoordelijke ziet de melding direct in zijn/haar eigen werkomgeving. Na uitvoering van de nodige werkzaamheden kan de betrokkene de melding ook weer afmelden, eventueel ter controle van de uitvoerder. Reminders zijn automatisch in te stellen. Zo bevorder je een snelle en doelmatige afhandeling van kwaliteits- en veiligheidsmeldingen. Bovendien maken de opgeslagen gegevens een evaluatie van de samenwerking en het uitgevoerde werk mogelijk. Daarnaast ontstaat door het vastleggen van de historie van een object/bouwnummer ook een deel van het as built-dossier; handig voor de eindgebruiker/eigenaar, maar ook zeer waardevol tijdens de garantieperiode.

Lijn doodle met pijl Label lees meer Label lees minder
Bekijk andere modules
laptop
Voorbeeld interface homeDNA softwareInterface Bestellingen | homeDNAOnline WoningdossierInterface Document Toevoegen | homeDNAOnline Woningdossier
Ketenanalyse

Meten is weten én verbeteren

Communicatie en uitwisseling van gegevens via één helder platform maakt het mogelijk om te rapporteren, te evalueren en zo te sturen op verbetering.

Met de module Bouwkwaliteit genereer je snel uitgebreide en inzichtelijke rapportages per project of van meerdere projecten, maar ook per onderaannemer/leverancier. Gegevens over doorlooptijden en de aard van de meldingen zijn te filteren en te inventariseren. Filteren op stabu-lijstitem, leverancier en project maakt het mogelijk om in te zoomen op knelpunten en deze proactief aan te pakken. Bovendien kunnen partners ook zelf toegang krijgen in hun scores, zodat zij gericht kunnen monitoren en sturen op verbetering.

Lijn doodle met pijl Label lees meer Label lees minder
Bekijk ook de andere modules en apps
Laat je overtuigen door een presentatie Wij vinden het leuk om bij je langs te komen, maar we kunnen je er natuurlijk ook online mee doorheen nemen. Geef je wensen door en wij plannen het bij je in!
homeDNA software
Contact

ECI | HomeDNA
Philipsstraat 9
3833 LC Leusden
Telefoon: 0318-548648
E-mail: info@homedna.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier uw e-mailadres achter.