homeDNA is onderdeel van ECI Software Solutions
Sluiten

Renovatie & Groot onderhoud

laptop placeholder
Voorbeeld interface homeDNA software
Interface Bestellingen | homeDNA
Online Woningdossier
Interface Document Toevoegen | homeDNA
Online Woningdossier
Te koppelen met:
plug-1
plug-2

De module Renovatie & Groot onderhoud geeft je grip op het gehele renovatieproces. Met tools voor communicatie en informatievoorziening ter plekke verlopen de werkzaamheden voorspoedig. Bovendien zorgt deze gestructureerde aanpak ervoor dat je op het gebied van veiligheid en kwaliteit kunt evalueren en verbeteren. Met als doel: een efficiënt werkproces, tevreden bewoners en opdrachtgevers, en een geslaagd eindresultaat.

Product functie 1 | homeDNA

Optimale communicatie met bewoners en andere betrokkenen.

Product functie 2 | homeDNA

Inzicht in de bestaande en de nieuwe situatie, ook op de bouwplaats.

Product functie 3 | homeDNA

Grip op kwaliteit gedurende het hele renovatietraject.

Efficiënt renoveren met alle gegevens bij de hand.

Of het nu gaat om een kleinschalige renovatie van een bestaand pand of juist een grootschalige locatie, bij een renovatie komt heel wat coördinatie kijken. Juist bij renovatieprojecten of grootschalige verduurzaming van een complex is het van groot belang om goed overzicht te hebben van de bestaande situatie én de nieuwe situatie. Ook speelt een goede communicatie met eventuele bewoners, eigen medewerkers en onderaannemers een grote rol bij het slagen van een project. De module Renovatie & Groot onderhoud maakt gebruik van specifieke functies en apps binnen homeDNA om goede communicatie en efficiëntie te waarborgen.

Zo kun je de checklijstfunctie in de Bouwkwaliteit App gebruiken voor warme opnames, maar ook tijdens en na afronding van het project als kwaliteitscontrole. De overzichtstekeningen van bestaande en nieuwe installaties zijn per woonlaag of woning te uploaden in de online omgeving en vervolgens digitaal en offline te raadplegen. In homeDNA krijgt iedere betrokkene bij de werkzaamheden zijn of haar eigen rol. Wanneer je werkt met een uitvoerder en meerdere onderaannemers en vakspecialisten, kun je instellen dat bepaalde meldingen (op STABU-code) direct toegewezen worden aan een specifieke medewerker, leverancier of onderaannemer. Vervolgens kunnen er automatische reminders worden ingesteld om een snelle oplossing van een melding te bevorderen, en kun je als organisatie aan de hand van rapportages ook de gang van zaken én de gebruikte materialen op een bepaald project of project overstijgend evalueren.

Checklijsten
Bewonerscommunicatie
Evaluatie
Tekeningen
Bekijk apps
tablet
Voorbeeld interface homeDNA softwareInterface Bestellingen | homeDNAOnline WoningdossierOnline WoningdossierInterface Document Toevoegen | homeDNA
Checklijsten

Checklijsten voor opnames en controle

Voor warme en koude opnames of een kwaliteitscontrole kun je gebruik maken van checklijsten. Deze checklijsten zijn éénmalig voor al je projecten aan te maken, maar ook per project aan te passen. De checklijsten zijn eenvoudig in te vullen en te ondertekenen en worden vervolgens ook opgeslagen in de web-omgeving.

Checklijsten maken het mogelijk om de huidige kwaliteit helder in beeld te brengen. De functionaliteit is zeer flexibel waarbij er gebruik gemaakt kan worden van diverse vraagtypen en indelingsmogelijkheden. Hierdoor kun je volledig kiezen voor je eigen opzet. De lijsten zijn te koppelen aan de woningen in je project of eventueel aan een overkoepelende plattegrond, bijvoorbeeld een etage. Vragen in checklijsten kunnen van foto’s en bedragen worden voorzien, bijvoorbeeld tijdens warme opnames. Het totaalbedrag aan gekozen ‘producten’ wordt dan voor je opgeteld. Het is altijd mogelijk om bij een vraag aanvullende foto’s toe te voegen of direct een melding te maken. De melding zit dan gekoppeld aan de checklijst. Je kunt checklijsten als concept opslaan of direct afronden, waarbij je de checklijst ook officieel kunt maken door deze met een handtekening te moeten afsluiten. Na het invullen zijn de checklijsten te evalueren, en per woning weer op te vragen en in te zien. Met de rapportage is te zien hoe vaak deze in totaal is ingevuld en hoe vaak er voor een bepaald antwoord is gekozen.

Lijn doodle met pijl Label lees meer Label lees minder
Bekijk andere modules
laptop
Voorbeeld interface homeDNA softwareInterface Bestellingen | homeDNAOnline WoningdossierInterface Document Toevoegen | homeDNAOnline Woningdossier
Bewonerscommunicatie

Prettige tools voor bewonerscommunicatie

Voor groot onderhoud in een bewoond complex is het belangrijk om goed contact te onderhouden met de bewoners. In homeDNA krijgen alle bewoners een persoonlijk woningdossier, waarmee gestructureerd en helder gecommuniceerd kan worden. Ook verstuur je eenvoudig aantrekkelijke nieuwsbrieven met het systeem.

Door bewoners goed en tijdig te informeren over de plannen, worden zij niet overvallen door eventuele overlast. Tijdens de werkzaamheden kunnen de bewoners via hun persoonlijke dossier of de Mijn Huis App onder meer afspraken maken, vragen of opmerkingen doorgeven en algemene informatie raadplegen. Ook na de oplevering van het groot onderhoudsproject blijft homeDNA inzetbaar voor service- en garantiemeldingen. Hierbij is het een groot voordeel dat alle gegevens van de woningen al in het systeem bekend zijn. De historie van het renovatieproject blijft dan volledig per woning inzichtelijk. Dat is niet alleen prettig voor de bewoner, maar ook voor de serviceafdeling.

Lijn doodle met pijl Label lees meer Label lees minder
Bekijk andere modules
laptop
Voorbeeld interface homeDNA softwareInterface Bestellingen | homeDNAOnline WoningdossierInterface Document Toevoegen | homeDNAOnline Woningdossier
Evaluatie

Evaluatie met overzichtelijke tools

De uitgebreide rapportage mogelijkheden binnen homeDNA maken het mogelijk om renovatieprojecten te evalueren. Zowel de kwaliteit van het afgeleverde werk, het aantal gekozen producten als de tevredenheid onder de bewoners zijn te analyseren middels diagrammen en grafieken. Voor iedere fase van het renovatietraject is er een aparte rapportage.

De rapportage Checklijsten maakt het mogelijk om onder andere per project, per uitvoerder of in totaal inzicht te krijgen in het getoetste werk. Na oplevering helpt het onderdeel Service management de servicemedewerkers en kwaliteitsmanagers bij het in kaart brengen van mogelijke knelpunten en bij de opvolging van meldingen. Hierbij maakt het overzichtscherm het mogelijk om te filteren op project, bedrijf, stabu en status van de melding. Ook kunnen specifieke meldingen vanuit dit scherm geopend worden voor een directe opvolging. Van een woning of één melding kan de historie worden bekeken. Eenmalige en terugkerende knelpunten zijn hiermee tijdig te signaleren. Dat maakt sturen op kwaliteit eenvoudiger en efficiënter. Daarnaast is het mogelijk om de bewoners via hun online woningdossier te vragen om een klanttevredenheidsenquêtes in te vullen. De resultaten van deze enquêtes zijn ook altijd uitgebreid te evalueren.

Lijn doodle met pijl Label lees meer Label lees minder
Bekijk andere modules
laptop
Voorbeeld interface homeDNA softwareInterface Bestellingen | homeDNAOnline WoningdossierInterface Document Toevoegen | homeDNAOnline Woningdossier
Tekeningen

De bestaande en nieuwe tekeningen

Voor een voorspoedige renovatie zijn tekeningen van de bestaande én de nieuwe situatie een must. De tekeningen zijn te uploaden en vervolgens te raadplegen in de app, en eventueel ook offline beschikbaar. Vervolgens zijn de tekeningen als naslagwerk te gebruiken tijdens de werkzaamheden, maar vormen ze ook de basis voor kwaliteits- en veiligheidsmeldingen.

De tekeningen kunnen op overzichtelijke wijze worden ingevoerd, bijvoorbeeld per bouwnummer of bouwlaag, afhankelijk van de gekozen werkwijze. Wanneer je als uitvoerder of andere verantwoordelijke een knelpunt constateert, kun je dit direct op de tekening aangeven. Verder kan er een foto, omschrijving en categorie worden toegevoegd. De melding kan worden doorgezet naar de verantwoordelijke medewerker of onderaannemer/leverancier. Automatische reminders zorgen voor een snelle afhandeling. Afgeronde meldingen zijn vervolgens ook weer te raadplegen bij een evaluatie.

Lijn doodle met pijl Label lees meer Label lees minder
Bekijk ook de andere modules en apps
Laat je overtuigen door een presentatie Wij vinden het leuk om bij je langs te komen, maar we kunnen je er natuurlijk ook online mee doorheen nemen. Geef je wensen door en wij plannen het bij je in!
homeDNA software
Contact

ECI | HomeDNA
Philipsstraat 9
3833 LC Leusden
Telefoon: 0318-548648
E-mail: info@homedna.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier uw e-mailadres achter.