homeDNA is onderdeel van ECI Software Solutions
Sluiten

Bouwkwaliteit App

tablet placeholder
Voorbeeld interface homeDNA software
Interface Bestellingen | homeDNA
Online Woningdossier
Interface Document Toevoegen | homeDNA
Online Woningdossier
Te koppelen met:
plug-1
plug-2

Tekeningen raadplegen en opleveren, veiligheidsissues of gebreken melden, oplossen of gericht inspecteren: met de Bouwkwaliteit App kan het allemaal. Medewerkers melden snel opleverpunten en schades, op tekening en voorzien van foto’s. Ook creëer je eigen checklijsten, die op simpele wijze ingevuld en geëvalueerd kunnen worden. Met de Bouwkwaliteit App werk je prettig en eenvoudig aan nog betere resultaten.

Product functie 1 | homeDNA

Klaar voor private kwaliteitsborging: beproefd in de praktijk!

Product functie 2 | homeDNA

Brengt veiligheid en kwaliteit snel en efficiënt in kaart.

Product functie 3 | homeDNA

Eenvoudig monitoren van doorlooptijden en type klachten.

Breng kwaliteit en veiligheid in kaart

De Bouwkwaliteit App bevordert de communicatie tussen uitvoerder, onder(aannemers), de binnendienst en het management. Alle betrokkenen zien de informatie die voor hen van belang is en nieuwe informatie wordt direct opgeslagen in het overkoepelend systeem. Met de Bouwkwaliteit App creëer je een deel van het as built dossier en ben je als organisatie voorbereid op de nieuwe Wet Kwaliteitsborging. De intuïtieve interface op iPad zorgt ervoor dat vrijwel iedereen snel aan de slag kan met de app. We verzorgen heldere instructies voor je medewerkers en staan voor je klaar bij vragen.

De Bouwkwaliteit App kan ingezet worden in combinatie met andere modules, maar is ook apart verkrijgbaar.

Toetsen aan Bouwbesluit

De wijze waarop bouwplannen getoetst worden aan het Bouwbesluit gaat op termijn veranderen: de uitvoering van de toetsing komt bij marktpartijen zelf te liggen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk? Het begrip ‘private kwaliteitsborging’ (soms ook ‘verbeterde kwaliteitsbewaking’) staat voor een samenhangend stelsel van procedures en kwaliteitseisen. Marktpartijen gaan met deze werkwijze aantoonbaar garanderen dat het bouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Het kwaliteitsniveau van het bouwplan wordt uiteraard getoetst aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit.

De gemeente blijft ook in de nieuwe situatie verantwoordelijk voor zaken als welstand, ruimtelijke kwaliteit, omgevingsveiligheid en het bestemmingsplan. Het gaat bij private kwaliteitsborging zuiver om het voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Ook de bouwvergunning blijft nodig. In alle gevallen waarin nu een omgevingsvergunning nodig is voor het bouwen, geldt dit in de toekomst nog. Het toetsen aan het Bouwbesluit maakt geen onderdeel uit van de vergunningsprocedure. Wel moet bij de aanvraag van de vergunning aangegeven worden op welke wijze er wordt voorzien in de kwaliteitsborging.

Met de Bouwkwaliteit App van homeDNA gegarandeerd een compleet dossier

HomeDNA volgt de ontwikkelingen op de voet en overlegt ook met garantie-instellingen over het implementeren van relevante functies. Met de Bouwkwaliteit App heb je de zekerheid van een compleet dossier.

Meldingen
Checklijsten
Overzicht
Voorschouw en oplevering
Offline
Bekijk andere modules
laptop
Voorbeeld interface homeDNA softwareInterface Bestellingen | homeDNAOnline WoningdossierOnline WoningdossierInterface Document Toevoegen | homeDNA
Meldingen

Meldingen maken en doorzetten

Medewerkers kunnen met de Bouwkwaliteit App snel een melding maken van een veiligheids- of kwaliteitsissue. De melding kan nauwkeurig worden gelokaliseerd op de plattegrond. Verder kan er een foto, omschrijving en categorie worden toegevoegd. Daarna kan de melding direct worden doorgezet naar de intern verantwoordelijke of een leverancier/onderaannemer.

De app geeft een totaaloverzicht van meldingen per project. Het totaaloverzicht is aan- en uit te zetten via de online omgeving. Zo hebben medewerkers altijd een overzicht van de projecten waar zij op dat moment bij betrokken zijn. Er kan ingesteld worden tot welke periode in het verleden de afgeronde meldingen met de app worden opgehaald. Stel je bijvoorbeeld 1 week in, dan worden alleen de afgeronde meldingen tot 1 week in het verleden in de app getoond. Afgeronde meldingen van langer geleden zijn dan alleen nog in de webomgeving te raadplegen. Hierdoor blijft de hoeveelheid gegevens die opgehaald worden beperkt en houden medewerkers op locatie een relevant overzicht over de meldingen. Openstaande meldingen worden uiteraard altijd naar de app gesynchroniseerd. De app is door uitvoerders én leveranciers te benutten. Leveranciers hebben geen bevoegdheid om op te leveren, maar kunnen wel meldingen aanmaken en deze behandelen en afronden.

Lijn doodle met pijl Label lees meer Label lees minder
Bekijk andere modules
laptop
Voorbeeld interface homeDNA softwareInterface Bestellingen | homeDNAOnline WoningdossierInterface Document Toevoegen | homeDNAOnline Woningdossier
Checklijsten

Checklijsten maken en invullen

Voor kwaliteitscontrole en veiligheidschecks maak je gebruik van checklijsten. De checklijsten maak je éénmalig voor al je projecten aan en zijn per project aan te passen. De checklijsten zijn eenvoudig in te vullen, te ondertekenen en worden opgeslagen in de webomgeving. Checklijsten vul je in via de Bouwkwaliteit App op een tablet, of op een mobiele telefoon, via de mobiele Checklijsten App.

Checklijsten maken het mogelijk om kwaliteit en veiligheid gestructureerd en uniform te bewaken. Checklijsten zijn in te delen in eigen categorieën, denk bijvoorbeeld aan categorieën als veiligheid, renovatie en inspectie. Na het invullen zijn de checklijsten ook te evalueren, en per bouwnummer weer op te vragen en in te zien. Checklijsten zijn ook te koppelen aan bouwnummers en eventueel aan een overkoepelende plattegrond door de locatie erop aan te geven. Je kunt checklijsten als concept opslaan of direct afronden. Bij het beantwoorden van de checklijst kun je altijd foto’s of direct een melding maken. De melding zit dan gekoppeld aan de checklijst. Vragen in checklijsten kunnen ook van foto’s en bedragen worden voorzien, bijvoorbeeld tijdens warme opnames. Het totaalbedrag aan gekozen ‘producten’ wordt dan voor je opgeteld. Je kunt de checklijst ook officieel maken door deze met een handtekening te moeten afsluiten. Met de rapportage Checklijsten zijn de antwoorden te bekijken. Ook zie je hoe vaak een checklijst is ingevuld en hoe vaak er voor een bepaald antwoord is gekozen. De aparte Checklijsten App is te gebruiken voor alle gebruikers die ook kunnen inloggen in de Bouwkwaliteit App. Dus voor de uitvoerder, maar ook externe partijen zoals de leveranciers of externe kwaliteitsborgers. Op deze manier wordt het nog makkelijker om met je ketenpartners samen te werken.

Lijn doodle met pijl Label lees meer Label lees minder
Bekijk andere modules
laptop
Voorbeeld interface homeDNA softwareInterface Bestellingen | homeDNAOnline WoningdossierInterface Document Toevoegen | homeDNAOnline Woningdossier
Overzicht

Webomgeving als basisstation

De webomgeving is het basisstation van homeDNA. Hier dienen vooraf de deelnemende leveranciers, data, checklijsten en tekeningen voor de Bouwkwaliteit App ingevoerd te worden. Alle meldingen vanuit de app zijn na synchronisatie ook in de webomgeving te bekijken en in behandeling te nemen.

De opgeslagen gegevens in de webomgeving maken het mogelijk om projectoverstijgend te monitoren en te evalueren. Gebruikers hebben inzicht in opleverpunten en nazorgkosten per project en per partij, maar ook in de doorlooptijd van de meldingen. De rapportage Bouwkwaliteit App maakt het mogelijk om meldingen en doorlooptijden te analyseren vanuit de toegewezen verantwoordelijke of op basis van het type melding. De rapportage Ketenanalyse maakt het ook mogelijk om reguliere kwaliteitsmeldingen, opleveringen en veiligheidsmeldingen te evalueren. Bovendien genereert deze rapportage een gemiddelde per bouwnummer. De Bouwkwaliteit App is volledig geïntegreerd met de andere modules van homeDNA, maar is ook afzonderlijk in te zetten.

Lijn doodle met pijl Label lees meer Label lees minder
Bekijk andere modules
laptop
Voorbeeld interface homeDNA softwareInterface Bestellingen | homeDNAOnline WoningdossierInterface Document Toevoegen | homeDNAOnline Woningdossier
Voorschouw en oplevering

Voorschouw en proces verbaal van oplevering

Per bouwnummer kan er met de Bouwkwaliteit App worden opgeleverd. Ook is het mogelijk om kopers zelf via de tablet van de uitvoerder een voorschouw te laten met de speciale Voorschouw App. Klantvriendelijk voor de koper, efficiënt voor de uitvoerder en inzichtelijk voor de hele organisatie.

De Voorschouw App maakt het mogelijk om de administratieve afhandeling van opleverpunten geheel digitaal te laten verlopen. Door de communicatie tussen uitvoerder en verantwoordelijke te stroomlijnen, voorkom je tijdsverlies bij het doorzetten en afhandelen van de puntjes op de i. Daarnaast is het ook voor de koper heel prettig om op deze manier de voorschouw van hun nieuwe woning te doen: met intuïtieve tools geven zij snel en makkelijk aan wat ze constateren. Meldingen die door kopers worden aangemaakt in de Voorschouw App, komen direct binnen in de Bouwkwaliteit App binnen. Van daaruit kan een melding worden doorgezet naar een verantwoordelijke. Verantwoordelijken voor voorschouwmeldingen zijn ook via het web toe te wijzen. De afhandeling van de voorschouwmeldingen voor hun eigen woning is voor kopers te volgen via hun eigen woningdossier. Via de Bouwkwaliteit App wordt een digitaal proces verbaal van oplevering doorlopen en goedgekeurd. Tijdens de oplevering is de meterkastlijst in te zien en kunnen er, indien nodig, nog oplevermeldingen worden aangemaakt. Het proces verbaal wordt uiteindelijk digitaal ondertekend door de kopers. Eventueel nog openstaande meldingen uit de voorschouw kunnen ook in het proces verbaal van oplevering worden meegenomen. Zaken als de meterstanden en het aantal sleutels kunnen worden ingevoerd. Als er sprake is van oplevermeldingen, dan wordt dit verholpen en ondertekend met de Bouwkwaliteit App.

Lijn doodle met pijl Label lees meer Label lees minder
Bekijk andere modules
laptop
Offline

Ook offline alles bij de hand!

Op de bouwplaats is door slecht bereik een goede dataverbinding niet altijd vanzelfsprekend. In de app zijn eerder toegevoegde documenten ook offline te raadplegen. Tijdens het offline werken heeft de Bouwkwaliteit App in principe volledige functionaliteit: de medewerker kan dus gewoon checklijsten invullen, documenten zoals tekeningen bekijken of meldingen aanmaken.

Nieuwe toevoegingen tijdens offline gebruik zijn te herkennen aan een ander ID. De medewerker weet zo altijd welke gegevens er nog niet verzonden zijn. Wanneer er dan wel verbinding gemaakt wordt, kunnen de aangemaakte meldingen en ingevulde checklijsten in één keer gesynchroniseerd worden naar de webomgeving. Meldingen krijgen op dat moment een regulier werk-ID en zijn vanaf dat moment ook zichtbaar voor anderen.

Lijn doodle met pijl Label lees meer Label lees minder

Bekijk ook de andere modules en apps
Laat je overtuigen door een presentatie Wij vinden het leuk om bij je langs te komen, maar we kunnen je er natuurlijk ook online mee doorheen nemen. Geef je wensen door en wij plannen het bij je in!
homeDNA software
Contact

ECI | HomeDNA
Philipsstraat 9
3833 LC Leusden
Telefoon: 0318-548648
E-mail: info@homedna.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier uw e-mailadres achter.