homeDNA is onderdeel van ECI Software Solutions
Sluiten
Nieuws en updates Kwaliteit borgen op de bouwplaats homeDNA

Kwaliteit borgen op de bouwplaats

22 oktober 2018

Om in het digitale tijdperk te blijven scoren op het gebied van bouwkwaliteit en veiligheid, is betrokkenheid en toerusting van je eigen medewerkers en partners belangrijker dan ooit. Kwaliteitssystemen op de bouwplaats helpen en werken hierbij. HomeDNA biedt een handige en complete app die te integreren is in je hele bouwproces. De Bouwkwaliteit App faciliteert continue kwaliteitsmonitoring en –verbetering, wisselt data uit met een desktop platform (voor de binnendienst) en een online woningdossier voor kopers voor o.a. voorschouw- en opleverpunten. Hoe werkt zo’n app in de praktijk en wat zijn de voordelen? Veel organisaties werken met vaste onderaannemers en leveranciers. Logisch, want na verloop van tijd bouw je een vertrouwensrelatie op. Hoe houd je elkaar scherp?

Problemen signaleren en samen oplossen

Met behulp van de Bouwkwaliteit App kunnen medewerkers, bijvoorbeeld uitvoerders, op de bouwplaats knelpunten vastleggen. Hierbij maken ze gebruik van de plattegrond, een omschrijving en foto’s. De melding kan direct worden doorgezet, naar een collega of een leverancier/onderaannemer. Leveranciers/onderaannemers bouwen in hun Leveranciers App een eigen overzicht op, helder gestructureerd per project. Met hulp van de app kunnen zij de bon na de herstelwerkzaamheden zelfstandig en digitaal afmelden. De uitvoerder ontvangt hier in zijn Bouwkwaliteit App automatisch een bericht van. Door korte en directe lijnen worden problemen tijdig en adequaat verholpen.

Standaard checklijsten voor betrouwbare kwaliteitsborging

De Bouwkwaliteit App faciliteert zowel eigen checklijsten van je organisatie als standaard checklijsten van waarborgorganisaties. Met de checklijsten houd je je bouwproces tegen het licht en controleer je gestructureerd en verantwoord op kwaliteit en veiligheid op de bouwplaats. Doordat je met leveranciers/onderaannemers samenwerkt in één systeem, heb jij als opdrachtgever de voortgang en kwaliteitscontroles van al je leveranciers ook helder in beeld. Met flexibele en multi-inzetbare checklijsten houd je dus altijd zicht op de huidige stand van zaken.

Rapportages als leidraad voor verbeterpunten

De Bouwkwaliteit App wisselt data uit met een desktop, online omgeving. In die omgeving wordt alle data opgeslagen en voor je in heldere overzichten en rapportages gezet. Gegevens over de aard en doorlooptijden van meldingen kun je daarmee inventariseren. De rapportages kun je doorfilteren, bijvoorbeeld op stabu, leverancier en/of project: zo kun je samen met partners inzoomen op knelpunten en deze pro-actief aanpakken. Uiteraard is voor continue kwaliteitsverbetering meer nodig dan alleen een systeem: openheid en ambitie voor voortdurende optimalisatie staan voorop. Het is van belang dat alle leveranciers en onderaannemers goed geïnformeerd en geïnstrueerd worden over het doel en de voordelen van jouw werkproces. Ga vooral in gesprek met leveranciers en onderaannemers en gebruik de rapportages als voorbeeld en inzicht in al behaalde resultaten.

Een verantwoord dossier as-built

Keuzevrijheid op het gebied van meer- en minderwerk is steeds vaker de standaard. Door gebruik te maken van een woningdossier en apps op de bouwplaats, worden keuzes en het proces van de totstandkoming van de woning helder in beeld gebracht. HomeDNA bouwt daarbij een dossier as-built voor je op. Mochten er bepaalde zaken worden aangepast, dan zijn deze vervolgens ook terug te vinden in het dossier.  Deze gestructureerde werkwijze biedt onderaannemers en leveranciers duidelijkheid en de beschikking over de juiste tekeningen en dat voorkomt misverstanden tijdens de bouw. De woning wordt uiteindelijk opgeleverd met de volledige voorgeschiedenis en gegevens. Wanneer er in de garantieperiode of zelfs daarna vragen zijn, is het volledige “DNA” van de woning terug te vinden in het woningdossier.

Klaar voor private kwaliteitsborging

Al geruime tijd zit het eraan te komen: private kwaliteitsborging verandert de wijze waarop bouwplannen getoetst worden aan het Bouwbesluit. In de nieuwe wet komt de verantwoordelijkheid voor de toetsing in hoge mate bij aannemers zelf te liggen. Helder kunnen verantwoorden is dan erg belangrijk. De Bouwkwaliteit App helpt hierbij en wordt nu al klaar gestoomd voor de nieuwe wijze van kwaliteitsborging. HomeDNA volgt de ontwikkelingen rondom private kwaliteitsborging op de voet en onderhoudt contact met waarborgorganisaties over wenselijke functionaliteiten en kwaliteitseisen.

 

Contact

ECI | HomeDNA
Philipsstraat 9
3833 LC Leusden
Telefoon: 0318-548648
E-mail: info@homedna.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier uw e-mailadres achter.