homeDNA is onderdeel van ECI Software Solutions
Sluiten

Voor wie is homeDNA?

HomeDNA is er voor de hele bouwketen, van ontwikkelaars tot woningcorporaties, en ook voor hun partners, zoals makelaars en leveranciers. De hele keten wordt betrokken en werkt samen om een helder en efficiënt proces te faciliteren voor kopers en bewoners. Gebruik van het systeem alleen dat deel dat jij nodig hebt: één of een paar modules en apps, of profiteer juist van het hele integrale pakket.

Ontwikkelaars
Aannemers
Beheerders
Vastgoedonderhouders
Kopers en bewoners
Ontwikkelaars

De ontwikkeling en verkoop van een nieuwbouwproject is een dynamisch proces waarin diverse factoren een rol spelen. Werken met een eigen CRM-systeem geeft jou en je organisatie grip op dit proces en legt tevens de basis voor een succesvol verloop en een vlotte verkoop van nieuwe projecten.

Bouw al in de voorloopfase aan een fanbase voor je project of creëer een organisatiebreed klantenbestand

Nieuwsbrieven, (voorloop)websites en rapportages faciliteren klantcontact en inzicht in de resultaten van marketingacties. Ervaringen en het verloop van het proces volg je in je eigen systeem. Je weet wat er leeft én wat werkt: op basis van eigen data creëer je ook nieuwe en andere marktbenaderingen. Zo besteed je marketingbudget en -tijd op een effectieve en efficiënte manier.

Leer je klanten kennen en volg belangstelling op met aanvullende informatie op maat

Ieder contactmoment wordt per klant gedocumenteerd en is terug te zien. Door middel van labels en adresgroepen differentieer je in je communicatie met klanten. Bovendien kan een aanzienlijk deel van dit proces geautomatiseerd worden. Stuur bijvoorbeeld aanvullende informatie over het woningtype waar de klant eerder interesse in heeft getoond of stel automatische reminders in voor een verkoopevent. Zo houd je meer tijd over voor klantcontact dat om een persoonlijke touch vraagt.

Werk samen met de makelaar in één systeem: in één oogopslag overzicht over de actuele stand van zaken

De makelaar kan homeDNA zelfstandig gebruiken voor het bijhouden van de verkoopvoortgang. Als ontwikkelaar kun je meekijken om de verkoop in de gaten te houden en bij te sturen waar nodig. Werk je met eigen verkoopadviseurs? Zij vinden in homeDNA alle faciliteiten om het verkoopproces vast te leggen en te volgen. Ook de verdeling van woningen op basis van voorkeuren wordt gefaciliteerd. Importeren vanuit Excellijsten is mogelijk, bovendien is er een koppeling met het systeem van Het Nieuwbouw Platform.

Werk eenvoudig, veilig en laagdrempelig samen met collega’s en partners in het verkoopproces

Iedere gebruiker heeft zijn of haar eigen rol in homeDNA. Werk prettig samen met collega’s door middel van gespreksverslagen en documenten per klant en per pand. De samenwerking met de makelaar, notaris, de overdracht naar kopersbegeleiders en de realisatie wordt optimaal gefaciliteerd. Hiermee voorkom je miscommunicatie, tijd- en gegevensverlies. Ook kan tijdens de verkoopfase al een woningdossier worden ingezet, dat kan dienen als brochure of persoonlijke omgeving voor serieuze geïnteresseerden of optanten.

HomeDNA is bedacht door mensen uit de praktijk en wordt op basis van praktijkervaringen voortdurend actueel gehouden. Wij signaleren samen met onze gebruikers trends en veranderingen op het gebied van nieuwbouwontwikkeling en -marketing. Op basis hiervan worden functionaliteiten geoptimaliseerd en toegevoegd. Met de online software van homeDNA ben je dus altijd up-to-date.

Aannemers

Werken met een integraal CRM en ERP-systeem faciliteert een efficiënte informatieoverdracht vanaf verkoop tot in de garantiefase. Iedere medewerker en partner van de organisatie heeft zijn of haar eigen rol en werkomgeving, met de bijbehorende rechten.

Werk prettig en efficiënt samen met de koper tijdens kopersbegeleiding, oplevering en in de garantiefase

Een online woningdossier zorgt voor een prettige en efficiente communicatie met de koper. Dit woningdossier kan in alle fases gebruikt worden. Voor kopers is het online woningdossier een vast baken en een vertrouwde locatie voor informatie. Naast het woningdossier kunnen er ook andere middelen binnen homeDNA worden ingezet om met de kopers te communiceren. Voor iedere organisatie is er een medium dat geschikt is, zoals e-mailen, nieuwsbrieven of liever nieuwsberichten en veelgestelde vragen. Tijdens voorschouw, oplevering en service kan er ook door kopers gebruik gemaakt worden van diverse apps.

Houd de grip op de keten: identificeer knelpunten en stuur gericht op verbetering

Door alle projectgegevens en projectoverstijgende data in één systeem vast te leggen, genereer je eenvoudig diepgaande rapportages. Dit maakt het mogelijk om een ketenanalyse uit te voeren en per project, per verantwoordelijke, per fase en per stabu-code te evalueren. Met deze inzichten reduceer je faalkosten en stuur je gericht op kwaliteitsverbetering en veiligheid. Als organisatie formuleer je zelf eenvoudig je eigen kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.

Vergroot begrip en samenwerking tussen de verschillende afdelingen

Een digitaal dossier per bouwnummer zorgt voor een goede communicatie, bijvoorbeeld tussen kopersbegeleiders en uitvoerders. Tekeningen en koperskeuzes zijn te raadplegen via de apps op de bouwplaats en later ook in de garantiefase. Ook communiceer je als opdrachtgever eenvoudig met onderaannemers en leveranciers, die hun eigen rol en rechten in het systeem hebben.

Stuur op een efficiënte afhandeling van servicemeldingen

Servicemeldingen worden via digitaal gemeld en doorgezet naar behandelaars. De historie van een melding is altijd in te zien en er is ook eenvoudig te raadplegen welke andere reparatieverzoeken er bij dezelfde klant lopen of ooit hebben plaatsgevonden. Zo kunnen terugkerende problemen snel worden gesignaleerd. Een snelle afhandeling door uitvoerende medewerkers of externen kan worden bewaakt met automatische reminders.

Onderhoud op een prettige manier contact met kopers/huurders in de garantiefase

Kopers of huurders kunnen een eigen inlog krijgen voor een woningdossier waarmee zij zelfstandig reparatieverzoeken kunnen aanvragen. Zij kunnen via de omgeving of via de app ook zelf reageren op vragen of voorstellen voor afspraken accepteren. Alles kan digitaal worden aangevraagd en aangegeven, zodat kopers of huurders hun reparatieverzoeken kunnen beheren wanneer het hen uitkomt. Het woningdossier kan verder gebruikt worden als platform voor kopers om onderling contact te leggen of belangrijke informatie te raadplegen. Ook zonder woningdossier kunnen de reparatieverzoeken worden georganiseerd. Vanuit de homeDNA-omgeving kun je als beheerder zelf ook reparatieverzoeken maken voor alle woningen en deze doorzetten aan uitvoerenden.

Zorg voor een optimaal renovatie-/groot onderhoudsproces

Bij renovatie/groot onderhoud van één of meerdere panden, of zelfs een gehele wijk, komen veel organisatorische werkzaamheden kijken. De Bouwkwaliteit App biedt handvatten voor het organiseren van deze klus. Met checklijsten kunnen zowel warme als koude opnames worden gedaan. De uitgebreide functies maken het mogelijk om diverse vragen op te stellen, voorzien van foto of prijs en direct te koppelen aan het pand, zodat er per woning een dossier ontstaat. Ook is de app te gebruiken voor tussentijdse kwaliteits- en veiligheidsinspecties.

Een groot deel van de functionaliteiten in homeDNA zijn bedacht en doorontwikkeld in samenspraak met aannemers. Op basis van de praktijkervaringen van onze gebruikers houden wij het systeem voortdurend actueel. Wij signaleren trends en veranderingen op het gebied van techniek en regelgeving. Op basis hiervan worden functionaliteiten geoptimaliseerd en toegevoegd. Met de online software van homeDNA ben je dus altijd up-to-date en profiteer je van de voordelen van een beproefd systeem.

Beheerders

Een integraal systeem voor communicatie, beheer en service geeft je organisatie grip op alle gegevens per pand en per klant. Alle medewerkers en partners hebben hun eigen werkomgeving en rechten. Daardoor wordt prettig samenwerken heel eenvoudig en optimaliseer je alle processen binnen de organisatie.

Stuur op een efficiënte afhandeling van servicemeldingen

Servicemeldingen worden digitaal gemeld en doorgezet naar behandelaars. De historie van een melding is altijd in te zien en er is ook eenvoudig te raadplegen welke andere reparatieverzoeken er bij dezelfde klant lopen of ooit hebben plaatsgevonden. Zo kunnen terugkerende problemen snel worden gesignaleerd. Een snelle afhandeling door uitvoerende medewerkers of externen kan worden bewaakt met automatische reminders.

Onderhoud op een prettige manier contact met eigenaren en huurders

Bewoners kunnen een eigen inlog krijgen voor een woningdossier waarmee zij zelfstandig reparatieverzoeken kunnen aanvragen. Ze kunnen via de omgeving of via de app ook zelf reageren op vragen of voorstellen voor afspraken accepteren. Alles kan digitaal worden aangevraagd en aangegeven, zodat de bewoners hun reparatieverzoeken kunnen beheren wanneer het hen uitkomt. Het woningdossier kan verder gebruikt worden als platform voor de bewoners om onderling contact te leggen of belangrijke informatie te raadplegen. In het woningdossier wordt tevens duidelijk uitgelegd hoe het proces van een reparatieverzoek verloopt. Ook zonder woningdossier kunnen de reparatieverzoeken worden georganiseerd. Vanuit de homeDNA-omgeving kun je als beheerder zelf ook reparatieverzoeken maken voor alle woningen en deze doorzetten aan uitvoerenden.

Houd grip op alle woningen in de portefeuille

Met servicemanagement heb je een overview van je alle objecten en projecten. Alles komt binnen op één en dezelfde locatie en is eenvoudig uit te zetten naar de verantwoordelijke oplosser. Via Servicemanagement zoek je eenvoudig op ID, een eigen extern gehanteerd nummer of de naam of het adres van de klant. Ook is te filteren per ‘project’, per status, op spoedmeldingen of andere meldingen waarbij een directe actie wordt gevraagd. Zo houd je altijd het volledige overzicht.

Communiceer prettig en laagdrempelig met leveranciers

Werk je als organisatie met uitvoerende leveranciers en onderaannemers voor terugkerend onderhoud? Leveranciers kunnen een eigen inlog krijgen. Nieuwe reparatieverzoeken kunnen met één druk op de knop aan hen worden doorgezet. Wanneer ze de werkzaamheden hebben uitgevoerd, kunnen ze zelf op locatie de melding afmelden met een handige app.

Zorg voor een optimaal renovatie-/groot onderhoudsproces

Bij renovatie/groot onderhoud van één of meerdere panden, of zelfs een gehele wijk, komen veel organisatorische werkzaamheden kijken. De Bouwkwaliteit App biedt handvatten voor het organiseren van deze klus. Met checklijsten kunnen zowel warme als koude opnames worden gedaan. De uitgebreide functies maken het mogelijk om diverse vragen op te stellen, voorzien van foto of prijs en direct te koppelen aan het pand, zodat er per woning een dossier ontstaat. Ook is de app te gebruiken voor tussentijdse kwaliteits- en veiligheidsinspecties.

Monitor de aard en frequentie van servicemeldingen en bewaak kwaliteit

Rapportages en reminders helpen servicemedewerkers en kwaliteitsmanagers bij het in kaart brengen van mogelijke knelpunten en bij de opvolging van meldingen. Eenmalige en terugkerende knelpunten ten aanzien van bepaalde ruimtes, producten en/ of leveranciers zijn door middel van rapportages tijdig te signaleren. Dat maakt het sturen op kwaliteit eenvoudiger en efficiënter.

HomeDNA is een beproefd systeem en is eenvoudig te implementeren in een organisatie. Bovendien helpen onze medewerkers met raad en daad bij dit proces. Ervaar zelf de voordelen van een integraal en gebruiksvriendelijk systeem voor alle medewerkers en partners: je kunt er ook voor kiezen homeDNA alleen voor een deel van de woningportefeuille af te nemen en eerst ervaring op te doen met deze werkwijze.

Vastgoedonderhouders

Een integraal systeem voor de planning, communicatie en organisatie rondom onderhoudswerkzaamheden geeft je als uitvoerende partij grip op alle gegevens per pand en per klant. Zo begin je op efficiënte wijze aan een eenmalig of terugkerend onderhoudsproject, en werk je op een prettige manier samen met alle betrokkenen. Met een eigen systeem ga je gestroomlijnd te werk tijdens de voorbereiding, uitvoering en gedurende een eventuele garantieperiode, en bespaar je tijd en geld.

Houd het overzicht bij één, meerdere of alle onderhoudsprojecten

Een overzicht van alle onderhoudsobjecten in portefeuille geeft je houvast en inzicht in de werkvoorraad van je organisatie. Tekeningen zijn per object of blok te uploaden en ter plekke via de app te raadplegen: zowel van de bestaande en een eventuele nieuwe situatie. Bovendien vormen de tekeningen ook weer de basis voor kwaliteits- en veiligheidsmeldingen op de bouwplaats. Alle informatie is op verschillende manieren te benaderen en te filteren, en actuele meldingen zijn direct te behandelen.

Inventariseer en organiseer je project van A tot Z

Bij renovatie/groot onderhoud van één of meerdere panden, of zelfs een gehele wijk, komen veel organisatorische werkzaamheden kijken. Met de Bouwkwaliteit App kunnen zowel warme als koude opnames worden verricht, voorzien van foto’s. Verder is de app in te zetten voor tussentijdse kwaliteits- en veiligheidsinspecties, en oplevering van de werkzaamheden. Dit doe je door middel van checklijsten, die je zelf aanmaakt voor alle voorkomende controlemomenten. Met betrekking tot de vragen en de opmaak van de lijsten ben je als organisatie geheel vrij, zodat je opname, kwaliteits- en veiligheidsprocedures naar eigen wens inricht. Checklijsten zijn tevens te ondertekenen, zodat je deze bijvoorbeeld ook kunt gebruiken voor sleutelverklaringen.

Communiceer effectief en prettig met alle betrokkenen

Alle betrokkenen hebben hun eigen inlogmogelijkheid, voorzien van passende rechten. Dit geldt zowel voor partners als onderaannemers/leveranciers, opdrachtgevers/eigenaren maar ook voor de bewoners van een complex. Via het woningdossier en de Mijn Huis App onderhoud je laagdrempelig en overzichtelijk contact met de bewoners als geheel, maar ook op individueel niveau, bijvoorbeeld voor het maken en beheren van afspraken. Je stuurt eenvoudig reminders en pushberichten via de Mijn Huis App, en de klant kan via de app of het dossier direct reageren. Door de informatievoorziening te stroomlijnen en deels te automatiseren via handige apps en via de mail, blijft iedereen op de hoogte en is er meer tijd voor de zaken die een persoonlijke touch vragen.

Volg eenvoudig reparatie- en garantiemeldingen op en stuur op kwaliteit

Ook na het uitgevoerde onderhoud blijven de gegevens per klant en per pand te raadplegen in het systeem. Eventuele vragen ten aanzien van de historie zijn daardoor snel te beantwoorden. De gegevens kunnen naadloos worden gebruikt voor een efficiënte opvolging van eventuele garantiemeldingen. Met de planningstool organiseer je de inzet van eigen (service)medewerkers. Op locatie kan er gewerkt worden met de Service App, waarmee medewerkers ter plekke een digitale werkbon kunnen invullen. Bovendien zijn alle gegevens met helder weergegeven rapportages te evalueren. Daardoor wordt het sturen op kwaliteit eenvoudiger en transparanter.

HomeDNA wordt regelmatig ingezet bij onderhouds- en verduurzamingsprojecten. De ervaringen van onze gebruikers staan aan de basis van een beproefd systeem, dat voortdurend actueel wordt gehouden. Door deze gebruiksvriendelijke opzet is homeDNA eenvoudig te implementeren in een organisatie. Onze medewerkers staan je met raad en daad bij tijdens dit proces. Ervaar zelf de voordelen van een integraal en gebruiksvriendelijk systeem voor onderhoudsprojecten: je kunt er ook voor kiezen homeDNA eerst voor één project af te nemen en zo eerst ervaring op te doen met deze manier van werken.

Kopers en bewoners

HomeDNA biedt gebruiksvriendelijke en klantgerichte online software voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ontwikkelaars, aannemers, beheerders en vastgoedonderhoudsbedrijven gebruiken homeDNA voor optimaal klantcontact en het bewaken van bouwkwaliteit. Rode draad in ons aanbod en in de opzet van het systeem is een persoonlijk woningdossier voor kopers, huurders en bewoners. Daardoor verloopt alles, vanaf de oriëntatiefase tot en met de service- en garantiefase of tijdens groot onderhoud, soepel en klantvriendelijk voor jou als de (aanstaande) eigenaar of bewoner van een woning.

Online woningdossier tijdens kopers- of bewonersbegeleiding, realisatie en oplevering
Als koper, huurder of bewoner krijg je van de organisatie toegang tot een persoonlijk, online woningdossier. In het woningdossier is alles rondom je (nieuwe) woning inzichtelijk georganiseerd. Een belangrijk onderdeel is de omgeving voor meer- en minderwerk. Je bestelt hier eenvoudig en veilig je keuzes en ziet direct het financiële aspect in beeld. Daarnaast kan het woningdossier je online leidraad zijn bij een showroombezoek of tijdens een persoonlijk gesprek met een kopers- of bewonersbegeleider. Ook maatwerk stem je af met je begeleider via het online dossier. Dit zorgt er onder andere voor dat er na oplevering een complete akte van jouw unieke woning is ontstaan: een zogenaamd as-built dossier. Verder kan het woningdossier – afhankelijk van de wijze waarop de organisatie het inricht – mogelijkheden bieden voor contact met je (toekomstige) buren of creatieve voorpret met een moodboard. De overzichtelijke tijdlijn zorgt ervoor dat je, bijvoorbeeld bij onderhoud aan je woning, op de hoogte bent en blijft van het verloop van het proces en wat er op de planning staat.

Mijn Huis App als aanvulling op het woningdossier

Met de Mijn Huis App heb je de belangrijkste onderdelen uit je woningdossier altijd op zak. In de app vind je deze terug via een overzichtelijk dashboard. In de kopers- of bewonersbegeleidingsfase zie je of er nieuwe toevoegingen zijn aan het woningdossier, zoals berichten en offertes van je begeleider, of documenten. Na oplevering kun je via de Mijn Huis App je gemaakte opleverpunten inzien en afvinken als deze zijn opgelost. Is er een garantieperiode? Je kunt de Mijn Huis App dan gebruiken om reparatieverzoeken door te geven aan de organisatie die binnen de garantie vallen. Ook voor direct contact met de makelaar, een showroom of je kopers- of bewonersbegeleider is de Mijn Huis App inzetbaar. Je kunt e-mailberichten opstellen, versturen en ontvangen. Daarnaast kun je ook reminders voor bijvoorbeeld afspraken op de app ontvangen.

Heldere voorschouw en oplevering

Indien de organisatie jou een voorschouw in je nieuwe woning laat doen, kun je deze met de Voorschouw App grotendeels zelfstandig uitvoeren. En ook voor de oplevering wordt gebruikt gemaakt van een handige app. Je meldt eventuele gebreken met foto en omschrijving en geeft de locatie aan op een plattegrond. De uitvoerder kan vervolgens door het gebruik van de apps deze meldingen snel doorzetten naar de verantwoordelijke, zodat de gebreken snel verholpen kunnen worden. De voortgang van voorschouw- en opleverpunten is ook weer te volgen via je persoonlijke woningdossier of Mijn Huis App.

Jij als klant centraal

Je gegevens en die van je woning zijn inzichtelijk georganiseerd in homeDNA. Daardoor kan de organisatie efficiënt en klantvriendelijk inspelen op jouw persoonlijke vragen en wensen én de bouwkwaliteit bewaken en optimaliseren. Organisaties willen met de tools van homeDNA jou als (aanstaande) koper en bewoner de best mogelijke begeleiding bieden bij het proces. Via homeDNA biedt de verkopende/verhurende organisatie of aannemer je heldere instructies, overzichtelijke documentatie die eenvoudig te raadplegen is en korte communicatielijnen met jouw contactpersonen in iedere fase.

Gerelateerde producten

Bekijk hier onze modules en apps voor ontwikkelaars en ontwikkelende aannemers.

Laat je overtuigen door een presentatie Wij vinden het leuk om bij je langs te komen, maar we kunnen je er natuurlijk ook online mee doorheen nemen. Geef je wensen door en wij plannen het bij je in!
Contact

ECI | HomeDNA
Philipsstraat 9
3833 LC Leusden
Telefoon: 0318-548648
E-mail: info@homedna.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier uw e-mailadres achter.