homeDNA is onderdeel van ECI Software Solutions
Sluiten
Nieuws en updates SMART Data ter reducering van faalkosten in de bouwsector homeDNA

SMART Data ter reducering van faalkosten in de bouwsector

12 juli 2017

Met onze modules en apps proberen wij onze gebruikers optimaal te faciliteren bij het reduceren van faalkosten. Faalkosten zijn alle overbodige kosten die worden gemaakt bij de totstandkoming van een woning of een project. Op dit moment doen we dit bijvoorbeeld door middel van inzichtelijke rapportages over kwaliteits- en veiligheidsmeldingen.

Onlangs deed student Dennis Manting van Hogeschool van Amsterdam onderzoek bij ons naar faalkosten in de bouwsector. Uitgangspunt van dit onderzoek was de wens van homeDNA om te onderzoeken hoe onze modules en apps in de toekomst een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan het reduceren van faalkosten voor onze gebruikers. Dennis Manting sprak voor zijn onderzoek uitgebreid met een aantal van onze gebruikers over faalkosten binnen hun projecten en organisatie. Dit resulteerde in onder andere de volgende conclusies. Om te beginnen noemen onze gebruikers uiteenlopende oorzaken en knelpunten wanneer het over faalkosten gaat; niet iedere organisaties ervaart dezelfde knelpunten bij hun projecten. Verder is het kennisdelen naar aanleiding van de evaluatie van faalkosten in veel organisaties nog een onderbelicht onderdeel. Wanneer organisaties data over falen en de daarbij ontstane kosten structureel blijven vastleggen en raadplegen voorafgaand aan een project, kan deze kennis potentieel bijdragen aan de reductie of zelfs het voorkomen van faalkosten.

SMART kennisbank voor faalkosten

Op dit moment wordt er al veel informatie via onze modules en apps verzameld. Met name bij de start van een project wordt heel veel project- en klantgerelateerde informatie ingevoerd. Deze informatie is soms enkel voor de aannemer bedoeld, maar soms ook voor alle overige partijen die toegang hebben tot homeDNA. Sommige data wordt ook gebruikt voor rapportages. Deze rapportages moeten aannemers helpen om bepaalde zaken inzichtelijk te maken, denk hierbij aan bijvoorbeeld koperslocaties, verkoopstanden of budgetoverzichten. De data die wordt gebruikt om deze rapportages te creëren, wordt ook wel beschreven als Small data. Een nieuw te ontwikkelen app zou mogelijk een verdere bijdrage kunnen leveren bij het reduceren van faalkosten. Door elk risico tot falen volgens de SMART theorie vast te leggen, kan er vervolgens gewaarborgd worden dat alle essentiële informatie wordt verzameld. Er zal een checklijst met vragen gemaakt moeten worden die alle risico’s Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en tijdgebonden in beeld brengt. Deze informatie kan bij elkaar wordt gebracht op een wijze die voor de gebruiker eenvoudig te raadplegen is: een interne database en kennisbank voor risico’s die kunnen leiden tot faalkosten.

Wij hebben met veel belangstelling kennisgenomen van de bevindingen in het onderzoek van Dennis en nemen de uitgebreide aanbevelingen zeker mee in onze ontwikkelingen voor de komende periode. Daarnaast feliciteren wij Dennis uiteraard van harte met het behalen van zijn diploma en wensen hem heel veel succes.

Contact

ECI | HomeDNA
Philipsstraat 9
3833 LC Leusden
Telefoon: 0318-548648
E-mail: info@homedna.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier uw e-mailadres achter.