homeDNA is onderdeel van ECI Software Solutions
Sluiten
Nieuws en updates Optimaal aan de slag met kwaliteitsborging homeDNA

Optimaal aan de slag met kwaliteitsborging

25 februari 2019

De invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen gaat niet over rozen. De afgelopen jaren is er veel geschaafd aan de concept wet, is er druk gediscussieerd door de politiek en maatschappelijke partners en heeft het politieke proces rondom de wet ook regelmatig stilgelegen.

Het proces in de nieuwe situatie

Stap 1: De kwaliteitsborger beoordeelt het plan aan de hand van de technische eisen. Vervolgens verleent de gemeente de bouwvergunning.
Stap 2: Bij de start van de bouw verricht de borger controles op de bewapening en het storten van de fundering. De aannemer blijft verantwoordelijk.
Stap 3: Tijdens de bouw controleert de borger de constructie van de muren en vloeren, de ventilatie en isolatie en de maatregelen ten aanzien van duurzaamheid en energie. Indien van toepassing controleert de borger ook de constructie van het balkon.
Stap 4: Bij oplevering vindt er een finale check plaats, waarna de kwaliteitscontroleur het dossier overdraagt aan de gemeente. Wanneer alles in orde is, stemt de gemeente in met het ingebruiknemen van het pand.

Verschillen en overeenkomsten tussen de huidige en toekomstige situatie

Ook in het nieuwe stelsel blijft de handhavingstaak bij de gemeente. Wel is er in het nieuwe stelsel een grotere rol weggelegd voor private partijen, zoals de bouwbedrijven zelf en de kwaliteitsborgers. Het ontwerpbesluit van de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen zal op enkele cruciale punten nog worden aangepast, in samenspraak met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Door de kwaliteitsborgers en het vastleggen van het proces door eigen medewerkers rondom een bouwproject, verbetert de informatiepositie van de toezichthouder bij de gemeente. Een ander verschil met de huidige werkwijze is dat er breder gekeken gaat worden dan alleen een focus op de vergunning. In het werk van de kwaliteitsborger zal de nadruk juist komen te liggen op de feitelijke realisatie van het eindresultaat: het dossier as built. Natuurlijk dient een opgeleverd project zowel in de huidige als in de toekomstige situatie te voldoen aan de regels van het Bouwbesluit.

Hoe homeDNA ondersteunt bij het borgen van kwaliteit en veiligheid

Belangrijke onderdelen van ons systeem zijn de kwaliteits- en veiligheidsfuncties. De totstandkoming van de nieuwe wet volgen wij daarom op de voet, zodat ons systeem straks prima aansluit op de wettelijke vereisten. Zo werd homeDNA al in 2015 ingezet op een aantal pilotprojecten voor de nieuwe wet. Ook werken wij aan koppelingen met kwaliteitsborgers: binnenkort meer uitleg en nieuws hierover.

Of je nu als organisatie liever de definitieve invoering van de wet afwacht of juist nu al zoveel mogelijk volgens de verwachte nieuwe situatie wil werken: in beide gevallen zit je goed met homeDNA. Zowel de apps met checklijst- en meldingsfuncties als het online systeem helpen je bij het opstellen van een compleet dossier as built dat uiteindelijk ook kan worden overgedragen  aan de koper van een woning. Los van het voldoen aan de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen bieden onze kwaliteits- en veiligheidschecks en meldingen je de mogelijkheid om ook andere interne processen en ketensamenwerking met partners te optimaliseren. HomeDNA legt namelijk niet alleen vast, maar maakt het ook mogelijk om op verschillende niveaus te rapporteren en te evalueren. Deze informatie geeft je de handvatten om te sturen op verbetering.

Wil je meer weten over de functies in ons systeem en de mogelijkheden voor koppeling met kwaliteitsborgers? Neem gerust contact op met ons voor meer informatie.

Contact

ECI | HomeDNA
Philipsstraat 9
3833 LC Leusden
Telefoon: 0318-548648
E-mail: info@homedna.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier uw e-mailadres achter.