homeDNA is onderdeel van ECI Software Solutions
Sluiten
Nieuws en updates Eenvoudig kwaliteit bewaken op de bouwplaats homeDNA

Eenvoudig kwaliteit bewaken op de bouwplaats

1 februari 2017

Al jaren zijn kwaliteitssystemen op de bouwplaats in de vorm van apps onmisbaar. Maar de ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart. Om in dit digitale tijdperk succesvol te blijven op het gebied van bouwkwaliteit is de betrokkenheid en toerusting van je eigen medewerkers en partners belangrijker dan ooit. HomeDNA heeft functionaliteiten die dit ondersteunen gevat in een handige en complete app: De Bouwkwaliteit App. De Bouwkwaliteit App faciliteert continue kwaliteitsmonitoring en –verbetering en wordt zelf ook voortdurend actueel gehouden. Hoe werkt zo’n app in de praktijk en wat zijn de voordelen?

Samenwerken met leveranciers en evalueren
Veel organisaties werken met vaste onderaannemers en leveranciers. Logisch, want na verloop van tijd bouw je een vertrouwensrelatie op. Hoe houd je elkaar scherp?

Tijdig problemen signaleren en oplossen

Medewerkers kunnen met behulp van de Bouwkwaliteit App op de bouwplaats eventuele knelpunten markeren op de plattegrond en een foto, omschrijving en categorie toevoegen. De melding kan direct door bijvoorbeeld de uitvoerder worden doorgezet naar een intern verantwoordelijke of een leverancier/onderaannemer. De leverancier/onderaannemer bouwt een eigen overzicht op en kan de meldingen zelfstandig afmelden. Ook is het mogelijk een veiligheidsmelding te doen. Hier kiest de melder slechts uit een aantal algemene categorieën en zet hij/zij de melding deze direct door naar de verantwoordelijke. Door korte en directe lijnen worden problemen zo tijdig gesignaleerd, opgepakt en verholpen.

Checklijsten: zeker weten

Met checklijsten houden leveranciers hun eigen processen en werkzaamheden tegen het licht. Doordat je samenwerkt in één systeem, ieder met zijn eigen rechten, heb jij als opdrachtgever de voortgang en kwaliteitscontroles van al je leveranciers helder in beeld. De uitvoerder kan vervolgens ook eigen checklijsten maken en invullen als onderdeel van een overall kwaliteitscontrole. Ook zijn de checklijsten te gebruiken om de toepassing van veiligheidsmaatregelen te controleren en te evalueren. Met flexibele en multi-inzetbare checklijsten houd je dus altijd zicht op de huidige stand van zaken.

Rapportages als leidraad voor verbeterpunten

Gegevens over de aard en doorlooptijden van meldingen kun je met behulp van de Bouwkwaliteit App helder inventariseren. De webomgeving houdt automatisch rapportages bij, waarbij je kunt filteren op stabulijst-item, leverancier en project: zo kun je samen met partners inzoomen op knelpunten en deze pro-actief aanpakken.

Om de tafel

Uiteraard is voor continue kwaliteitsverbetering meer nodig dan alleen een systeem: het vraagt ook om een andere mindset waarin openheid en ambitie voor voortdurende optimalisatie voorop staan. Het is van belang dat alle leveranciers en onderaannemers goed geïnformeerd en geïnstrueerd worden over het belang van een nieuwe manier van werken. Tenslotte valt of staat de implementatie van een nieuw systeem bij de betrokkenheid van de mensen die ermee gaan werken. Ga vooral in gesprek met leveranciers en onderaannemers over het doel van een andere werkwijze. Ook voor hen heeft een overzichtelijke digitale omgeving per project veel voordelen. Wanneer zij zicht hebben op de voordelen, worden zij ongetwijfeld ook betrokken partners in het hele proces.

Dossier as built

Kopers hebben in veel projecten een groeiende vrijheid en keuze op het gebied van meer- en minderwerk. Steeds vaker is er ook sprake van structurele uitbreidingen en wijzigingen aan de woning, zoals een uitbouw, een dakkapel, een andere gevel of een afwijkende indeling. Door gebruik te maken van een woningdossier en apps op de bouwplaats, wordt het hele proces van de totstandkoming van de woning helder in beeld gebracht en begrijpelijk gemaakt voor kopers. Onderaannemers en leveranciers hebben de juiste tekeningen bij de hand. Dit voorkomt misverstanden tijdens de bouw. Mochten er toch bepaalde zaken worden aangepast, dan zijn deze vervolgens ook terug te vinden in het dossier. De woning wordt uiteindelijk opgeleverd met de volledige voorgeschiedenis en gegevens. Wanneer er in de garantieperiode of zelfs daarna vragen zijn, is het volledige “DNA” van de woning terug te vinden in het woningdossier.

Klaar voor private kwaliteitsborging!

Al geruime tijd zit het eraan te komen: private kwaliteitsborging verandert de wijze waarop bouwplannen getoetst worden aan het Bouwbesluit.  De nieuwe wet treedt op 1 januari 2018 in werking. In de nieuwe wet komt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de toetsing komt in hoge mate bij aannemers zelf te liggen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk? Het begrip ‘private kwaliteitsborging’ (soms ook ‘verbeterde kwaliteitsbewaking’) staat voor een samenhangend stelsel van procedures en kwaliteitseisen. Marktpartijen gaan met deze werkwijze aantoonbaar garanderen dat een bouwplan bij oplevering een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau heeft. Het kwaliteitsniveau van het bouwplan wordt uiteraard getoetst aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. De gemeente blijft ook in de nieuwe situatie verantwoordelijk voor zaken als welstand, ruimtelijke kwaliteit, omgevingsveiligheid en het bestemmingsplan. Het gaat bij private kwaliteitsborging zuiver om het voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Ook de bouwvergunning blijft nodig. In alle gevallen waarin nu een omgevingsvergunning nodig is voor het bouwen, geldt dit in de toekomst nog. Het toetsen aan het Bouwbesluit maakt geen onderdeel uit van de vergunningsprocedure. Wel moet bij de aanvraag van de vergunning aangegeven worden op welke wijze er wordt voorzien in de kwaliteitsborging van het project.

HomeDNA volgt de ontwikkelingen rondom private kwaliteitsborging op de voet. Wij onderhouden contact met waarborgorganisaties over wenselijke functionaliteiten en de benodigde gegevens.

Ontwikkelende aannemer ERA Contour zet de Bouwkwaliteit App al geruime tijd in en heeft ook deelgenomen aan enkele officiële pilotprojecten in het kader van private kwaliteitsborging. Zo werd de Bouwkwaliteit App op de projecten Het Straatje en Kloosterbuuren gebruikt om de veiligheid op de bouwplaats te monitoren. De checklijsten in de app werden daarbij gebruikt als houvast bij het controleren van veiligheid. Eventuele meldingen of verbeterpunten werden op tekening aangegeven, doorgezet naar de verantwoordelijke en daardoor snel verholpen. Ook werd de voorschouw van de woningen in dit project met de aanvullende Voorschouw App verricht, die te gebruiken is door kopers.

Contact

ECI | HomeDNA
Philipsstraat 9
3833 LC Leusden
Telefoon: 0318-548648
E-mail: info@homedna.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier uw e-mailadres achter.