homeDNA is onderdeel van ECI Software Solutions
Sluiten
Nieuws en updates Consumentendossier verplicht voor alle bouwwerken

Consumentendossier verplicht voor alle bouwwerken

24 maart 2022

De Wkb roept veel vragen op. Is het consumentendossier verplicht voor alle bouwwerken? En wat valt er nu precies onder gevolgklasse 1? Dit zijn ook wel voorbeelden van veelgestelde vragen tijdens de kennissessie over de Wet Kwaliteitsborging die Eileen van Zeijl (homeDNA) en Jan Nijkamp (Woningborg) verzorgd hebben. We leggen je graag uit wat naar verwachting vanaf januari 2023 verplicht zal zijn.

Doel Wet kwaliteitsborging

Het doel van de nieuwe Wet kwaliteitsborging is een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument (opdrachtgever) en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkosten vermindering. Om de kwaliteit van een bouwwerk aan te kunnen tonen zal je documenten moeten vastleggen en documenteren.

Consumentendossier

Het doel van het consumentendossier is om de opdrachtgever ‘volledig inzicht’ te geven in de nakoming van de overeenkomst. Dit door middel van gegevens en documenten, aangevuld met de uitgevoerde werkzaamheden.

Het consumentendossier dient te worden aangeboden aan alle opdrachtgevers van woningen en/of gebouwen die in gevolgklasse 1 zitten. Zodra het werk voor oplevering gereed is, dient de aannemer een consumentendossier aan de opdrachtgever te verstrekken. Met dat dossier krijgt de opdrachtgever inzicht in de wijze waarop de aannemer zijn verplichtingen is nagekomen. Het consumentendossier dat aan de opdrachtgever moet worden overgedragen, geldt voor alle bouwwerken(!), zowel vergunningsplichtige als niet-vergunningsplichtige bouwwerken.

Gevolgklasse 1

De Wkb wordt in stappen ingevoerd, waarbij de bouwwerken die onder gevolgklasse 1 vallen als eerst aan de beurt zijn. Hierbij gaat het om het bouwen en verbouwen van de volgende vergunningsplichtige bouwwerken:

  • Vrijstaande eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen (inclusief eventuele garages en andere soorten aanbouwen).
  • Woonboten en andere drijvende woningen.
  • Vakantiehuisjes.
  • Bedrijfshallen en fabriekspanden van maximaal twee verdiepingen.
  • Opslagruimten, magazijnen en andere bouwweren van maximaal twee verdiepingen.
  • Fiets- en voetgangersbruggen met een overspanning van maximaal 20 meter over wegen en spoor- en waterwegen.
  • Overige bouwwerken bedoeld voor wegen (geen viaducten en dergelijke), vaarwegen, stroomvoorziening, en dergelijke als ze niet hoger dan 20 meter zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleine windmolens, keermuren en zendmasten.

Bron: (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties)

De Wkb gaat gelden voor zowel het bouwen van nieuwe bouwwerken als voor het verbouwen van bouwwerken die aan gevolgklasse 1 voldoen. Val je met jou bouw- of verbouwwerk onder de Wkb dan moet je uiterlijk 4 werken voor de start van de bouw een bouwmelding worden gedaan bij de gemeente. Voor vergunningsplichtige bouwwerken die niet onder gevolgklasse 1 vallen, geldt de komende jaren nog dat een vergunning bij de gemeente moet worden aangevraagd.

Klaar voor de Wkb met de Bouwkwaliteit module

De module Bouwkwaliteit en bijbehorende app helpen je stapsgewijs en eenvoudig met het opstellen van een deel van het as-built dossier. Zo kun je tijdens de realisatiefase alle relevante documenten en informatie digitaal verzamelen. Waar nodig wordt dit ook automatisch, gedurende de bouw, toegevoegd aan het woningdossier van de eigenaren/kopers. Bij oplevering krijgt de koper/opdrachtgever een digitaal consumentendossier, waarin alles staat wat gekocht, afgesproken, gebouwd en opgeleverd is. De eigenaar heeft ook alle relevant documenten, zoals gebruiksaanwijzingen, handleidingen, garantietermijnen, en dergelijke bij de hand.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op of vul het contactformulier hier in.

Contact

ECI | HomeDNA
Philipsstraat 9
3833 LC Leusden
Telefoon: 0318-548648
E-mail: info@homedna.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier uw e-mailadres achter.